Achtergronden Juridische actualiteiten

De KNVB moet vijf spelers tussentijds overschrijven

Vijf spelers van het failliete HFC Haarlem vroegen tussentijds overschrijving naar de door hen gewenste amateurclub. De KNVB weigerde deze overschrijving op grond van het van toepassing zijnde reglement. In dit reglement was een dispensatiemogelijkheid opgenomen, echter de KNVB was van mening dat er geen reden was om de overschrijving toe te staan. De vijf spelers van de failliete voetbalclub Haarlem waren van mening dat bij het besluit van de KNVB om af te zien van het verlenen van dispensatie de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet in acht waren genomen.
Uit de correspondentie tussen de KNVB en de spelers blijkt dat de KNVB geen dispensatie heeft verleend omdat er volgend jaar een topklasse wordt opgericht. Naar de mening van de KNVB is er sprake van competitie vervalsing nu hoofdklasse clubs met HFC Haarlem spelers worden versterkt. De spelers hebben zich tegen dat standpunt verzet en gesteld dat het niveauverschil tussen de Haarlemspelers en de spelers van de top van het amateurvoetbal, niet zo heel erg groot is. De kortgedingrechter stelt vast: “De KNVB heeft dit niet weersproken.”

Ook tijdens de procedure blijft de KNVB van mening dat er in algemene zin sprake is van competitievervalsing. De kortgedingrechter overweegt dat niet duidelijk is welk belang de KNVB heeft om de spelers geen dispensatie te verlenen en niet tussentijds over te schrijven naar de door hen gewenste amateurclubs. De enige vrees die kenbaar is gemaakt, namelijk de vrees voor competitievervalsing is naar de mening van de Rechtbank onvoldoende aannemelijk geworden. De Rechtbank deelt de mening van de spelers dat zij er belang bij hebben dat zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, hun spelersvaardigheden op peil kunnen houden en dat zij zich in de kijker kunnen spelen van geinteresseerde betaald voetbalorganisaties voor het volgende voetbalseizoen. De kortgedingrechter was van mening dat er sprake was van een bijzondere omstandigheid, namelijk dat de spelers buiten hun toedoen, vanwege het onverwachte faillissement van de club, niet meer tijdens het voetbalseizoen 2009/2010 zouden kunnen spelen. Ook dat nam de Rechtbank mee om vervolgens tot de conclusie te komen dat de KNVB werd gedwongen onder verbeurte van een dwangsom de spelers voor 12 maart 2010 over te schrijven naar de door hen aangegeven amateurclubs, te weten Noordwijk, Katwijk, RVVH, Bennekom en ARC.

LJN BL7307 President Rechtbank Utrecht 11-03-2010
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BL7307

Leek, 15 maart 2010