Achtergronden Juridische actualiteiten

Verbetertraject niet altijd noodzakelijk bij ontslag wegens disfunctioneren

In onze praktijk komen veel vragen over de begeleiding van medewerkers in het kader van het verbeteren van het functioneren. Uit de jurisprudentie blijkt dat de werknemer duidelijk moet worden gemaakt wat er precies van hem wordt verwacht en op welke wijze hij aan deze verwachtingen, eisen, regels, normen en waarden van de organisatie dient te voldoen. Wanneer de werknemer niet aan deze eisen voldoet, dienen er functionerings- en/of begeleidinggesprekken gevoerd te worden en moet de medewerker in de gelegenheid worden gesteld het functioneren te verbeteren. Dat is niet in alle gevallen noodzakelijk. De Rechtbank Leeuwarden heeft in een uitspraak van 7 mei 2009 nogmaals bevestigd dat een verbetertraject alleen zinvol is als het voldoende aannemelijk is dat hiervan enig heil is te verwachten. Wanneer er geen heil is te verwachten, hoeft er geen verbetertraject ingezet te worden.

Met andere woorden, een medewerker die bewust onbekwaam is en erkent dat er verbetering moet optreden dient een verbetertraject te worden aangeboden. De medewerker die onbewust onbekwaam is en zichzelf geweldig vindt, kan – met deze uitspraak in de hand – worden ontslagen.

LJN BI9278 Uitspraak Rechtbank Leeuwarden
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=BI9278

Leek, 16 maart 2010