Achtergronden Juridische actualiteiten

Werknemer heeft –volgens Gerechtshof- geen recht op alle stukken uit zijn personeelsdossier

Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens kan een werknemer de werkgever verzoeken om een volledige uitdraai van het personeelsdossier. In een procedure vroeg de werknemer om het volledige dossier en de werkgever voldeed tot op zekere hoogte aan het verzoek en stelde de werkneemster een aantal stukken ter beschikking. Een aantal stukken weigerde de werkgever echter te overhandigen aan de werknemer.
Het Gerechtshof honoreerde het standpunt van de werkgever. Het inzagerecht van de werknemer is volgens het Hof in Amsterdam niet onbeperkt. Interne notitie die de persoonlijke gedachten van medewerkers van de werkgever bevatten en uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad, vallen niet onder het inzagerecht.
Het Gerechtshof oordeelde dat de documenten waarvan de werkneemster inzage had, geeist, voldeden aan de definitie van “interne stukken die persoonlijke gedachten bevatten” en dus niet aan de werkneemster ter beschikking behoefden te worden gesteld. Het feit dat deze stukken (mogelijk) ook met andere werknemers waren gedeeld, maakte dit volgens het Gerechtshof niet anders.

Het Gerechtshof heeft in deze uitspraak nogmaals duidelijk gemaakt dat er dus geen onbeperkte inzage recht bestaat in een personeelsdossier. De werkgever kan –gemotiveerd – zo’n verzoek afwijzen.

LJN BR3020 Gerechtshof Amsterdam 26-07-2011
www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BR3020

Leek, 15 november 2011